Håby-Lycke, Munkedal

Håbyvägen 17

Stort markområde med utvecklingspotential

Utförande

Fastighetsbeteckning

Håbyvägen 17

Total yta

-

Typ

Byggår

-

Renoverat

-

Våningsplan

-

Karta

Beskrivning

Över 174 000 kvm outvecklad tomtmark i Munkedal kommun. Fastigheten är belägen 8 mil söder om norska gränsen vid Svinesund och 10 mil norr om Göteborg och bildar en naturlig mittpunkt. Fastigheten sträcker sig längs med motorväg E6 och har därför utmärkt tillgänglighet och skyltläge. Vidare ligger Fastigheten nära ett mot med förberedd tillfart vilket förenklar åtkomlighet för trafik.