Jordbro Företagspark, Jordbro

Lagervägen 7

Modern fastighet för lagerhantering, produktion och distribution med upp till 12 meter takhöjd i lagerdelen.

Utförande

Fastighetsbeteckning

Lagervägen 7

Total yta

-

Typ

Kontor, Lager

Byggår

-

Renoverat

-

Våningsplan

-

Karta

Beskrivning

Fastigheten är i dagsläget anpassad för läkemedelsproduktion. Fastighetsägaren är dock öppen för anpassning till annan verksamhet. Kontor i gott skick finns i direkt anslutning till produktionsytorna och tomten på ca 40 000 kvm besitter goda expansionsmöjligheter. Fastigheten har hög säkerhet med centralstyrt passersystem och ett styrsystem för tekniska installationer vilket innebär att inneklimatet kan följas i realtid och följas upp med historik för att optimera drift, kvalitet och övervakning. Fastighetens tekniska installationer består bland annat av fjärrvärme, väl utbyggd ventilation, tryckluft, processkyla, separat vattenreningssystem, iFIX övervakningssystem med möjlighet att följa bland annat lufttryck, luftfuktighet och temperaturer i realtid och historiskt. Fastigheten har goda rangerytor för inkommande och utgående transporter samt gott om parkeringsplatser för kunder och personal.

Omgivning

Parkering

I dagsläget finns det 150 p-platser. Fler kan tillskapas vid behov.

Kommunikationer

Från Stockholms innerstad når man fastigheten på ca 20 minuter med bil via riksväg 73 (Nynäsvägen). Från Nynäshamn tar det ca 28 min. Nya Stockholm Norrvik Hamn väntas öppna den 2 maj 2020. Hit kommer bl a all lastning/lossning från Värtahamnen att flytta. En ny trafikväg, kallad Södertörnsleden, som skall förbinda riksväg 73 med E4:an är planerad att byggstarta inom något år. Denna nya led kommer på ett effektivt sätt förkorta transporterna från Nynäshamn till E4:an och övriga Sverige. Åker man kommunalt så är fastigheten är belägen en kort promenad från pendeltågsstationen och Jordbro Centrum. Man kommer även till fastigheten via buss.

Närservice

Restaurang finns i området. I Jordbro Centrum finns vårdcentral, apotek, mataffär, restauranger mm.

Företag i närheten

Inom närområdet finns ca 180 företag etablerade och flertalet är välkända företag bland annat Coca-Cola Sverige AB, RPH Pharmaceuticals AB, Kemetyl AB, Dagab, Sortera Skandinavien AB och Green