Skrubba Industriområde, Stockholm

Solkraftsvägen 14B

Strategiskt belägen kontors- och lagerfastighet utanför Stockholm city

Utförande

Fastighetsbeteckning

Solkraften 7

Total yta

-

Typ

Byggår

-

Renoverat

-

Våningsplan

-

Karta

Beskrivning

Fastigheten Solkraften 7 är belägen i Skrubba verksamhetsområde i Stockholms kommun, cirka 2 km väster om Tyresö Centrum och 13 km sydost om centrala Stockholm.

Skrubba erbjuder utmärkt tillgänglighet givet sin placering vid länsvägarna 260 och 229, samt närheten till kollektivtrafik.

Fastigheten utgör mittdelen av en byggnad bestående av ytterligare två fastigheter. Den totala uthyrningsbara arean för Fastigheten uppgår till 656 kvm, fördelat på 53% kontor och 47% lager. Till Fastigheten ingår även 5-6 p-platser.

Fastigheten kommer att vara tomställd från slutet av 2023, då Säljaren tillika hyresgästen avser att lämna lokalerna.

För mer information om Fastigheten, vänligen se bifogade dokument.

Henrik Wiksell (primär kontaktperson)

+46703276838

henrik.wiksell@jll.com